WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat (sprzedawca):

………………………………………
………………………………………
………………………………………

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci następujących produktów elektronicznych:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….

 

Numer zamówienia: ………………………………………

Data zawarcia umowy: ………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………

Adres konsumenta: …………………………………………………….……………………………………………….

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr …………………………………………………….……………………………………………….

 

Data …………………………………………………….……………………………………………….

Podpis …………………………………………………….……………………………………………….

error: Tekst chroniony prawem autorskim. © 2019 Pod Akropolem